Η Αιανή από τα αρχαία χρόνια αποτελούσε κόμβο συνάντησης λόγο της γεωστρατηγικής της θέση.
Σήμερα που οι δρόμοι υπερταχείας κυκλοφορίας είναι ποιο πολλοί από ποτέ είναι εύκολο να φτάσετε σε οποιαδήποτε πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.
Επιπλέον, για αυτούς που θα επιλέξουν το χωριό μας ως τουριστικό προορισμό θα έχουν πρόσβαση σε περιοχές, πόλεις και τα πολλαπλά αξιοθέατα που βρίσκονται περιφερικά.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε την δομή και την θέση του χωριού μας, καθώς και δημόσια καταστήματα και αξιοθέατα.